Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Covid-19

Vi er gået på sommerferie med håb om og tro på, at næste skoleår ikke i samme grad bliver præget af udefrakommende faktorer. I sommerferien er der dog en realistisk mulighed for, at ansatte og familer bliver mødt med anbefalinger om at gå i isolation. Isolation sidestilles med sygdom, hvis man er nær kontakt til smitttet - og man i øvrigt ikke selv er skyld i smitteforholdet, fx. ved at være rejst til "ikke anbefalede" lande. Man har således ret til erstatningsferie efter de almindelige regler efter i alt 5 sygedage på feriedage. Antallet af erstatningsferiedage er således afhængig af dato for sygemelding samt antallet af karensdage. LS Aktuelt i uge 32 vil uddybe dette.

Den 10. juni blev der indgået en ny bred politisk aftale om yderligere udfasning af restriktioner. Den nye lempelse indebærer at grundskoler, herunder sfo, vil have mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag fra mandag den 14. juni. Det er hermed muligt at blande klasser og lave holddeling, som man ønsker. Alle aktiviteter på skolerne er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugentlige test i grundskolen frem til og med september 2021, men krav om mundbind/visir ophæves. Det lægges til grund for aftalen, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger om smitteforebyggelse, herunder isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne, overholdes. (opd. LL 5. juli)

Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

Der er ikke længere særlige restriktioner og anbefalinger ved afholdelse af sociale arrangementer, inkl. lejrskole og sommerafslutning. Arrangementer skal stadig holdes inden for rammerne af det store forsamlingsforbud på 500 personer. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning bør følges. Se mere i de nye retningslinjer samt i uvm's spørgsmål/svar herunder.

Der er udarbejdet nye retningslinjer for tests gældende fra henholdsvis 14. juni og 1. august. Der er stadig en kraftige opfordring til test på grundskoleområdet. (opd. LL 12. juni)

Vi har her samlet henvisninger til de væsentligste vejledninger og retningslinjer på skoleområdet. Vi får en hel del henvendelser med problemstillinger, som ikke lige er til at læse sig til – og derfor vil vi fortsat afholde zoom-møder efter behov, hvor Lilleskolernes Sammenslutning kan være med til at svare på de spørgsmål og understøtte de udfordringer, I står med på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet.

Opdaterede retningslinjer pr. 28. maj og 14. juni inkl. retningslinjer for test

Børne- og Undervisningsministeriet; Spørgsmål/svar

Rammeaftale om genåbning fra 22. marts

Regler om omlagt undervisning gældende fra 27. marts

Opsporing og håndtering af nære kontakter (3. februar 2021)

Ny udgave af coronasmitte.dk (1. februar 2021)

Ansættelsesretlige spørgsmål/svar i forbindelse med Covid-19

Folder; vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning

Sundhedsstyrelsens forholdsregler ved tilfælde af smitte med Covid 19

Sundhedsstyrelsen generelt

Styrelsen for Patientsikkerhed

Politiets og myndighedernes centrale platform for information