Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Covid-19

Aftalepartierne blev natten til tirsdag den 4. maj enige om at fremskynde åbningen på en række områder. Fra torsdag den 6. maj er der 100% fremmøde for de resterende elever i grundskolen. Genåbningen sker på samme vilkår som tidligere genåbning - se opdaterede retningslinjer i link-samlingen nederst. Der er stadig mulighed for lokale nedlukninger. Vi afventer retningslinjer for sociale arrangementer, personalemøder, lejrskoler mv. i løbet ugen. Se i øvrigt seneste LS Aktuelt nr. 36.

Se aftalen her

Modellen for automatiske nedlukninger af kommuner og sogne er justeret og er gældende fra 30. april 2021. Justeringen medfører bl.a. at kommunerne får større frihedsgrader og fleksibilitet for at gribe ind før nedlukning, og at der etableres løsninger, der sikrer undervisning på skoler, som har været lokalt lukket ned i mere end 2 uger. Se mere her

Partierne bag prøveaftalen er enige om en justering, således at eleverne i grundskolen får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højerre end prøvekarakteren. Se mere her

Epidemikommissionen følger den regionale og lokale udvikling af smitte. Se mere her på SSI.dk

Vi har her samlet henvisninger til de væsentligste vejledninger og retningslinjer på skoleområdet. Vi får en hel del henvendelser med problemstillinger, som ikke lige er til at læse sig til – og derfor vil vi fortsat afholde zoom-møder efter behov, hvor Lilleskolernes Sammenslutning kan være med til at svare på de spørgsmål og understøtte de udfordringer, I står med på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet.

Opdaterede retningslinjer pr. 6. maj - samlet UVM

Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april

Rammeaftale om genåbning fra 22. marts

Børne- og Undervisningsministeriet; Spørgsmål/svar

Regler om omlagt undervisning gældende fra 27. marts

Retningslinjer for Covid19-test version 10. marts 

Opsporing og håndtering af nære kontakter (3. februar 2021)

Ny udgave af coronasmitte.dk (1. februar 2021)

"Normale" retningslinjer ifm. forebyggelse af smittespredning

Ansættelsesretlige spørgsmål/svar i forbindelse med Covid-19

Folder; vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning

Sundhedsstyrelsens forholdsregler ved tilfælde af smitte med Covid 19

Sundhedsstyrelsen generelt

Styrelsen for Patientsikkerhed

Politiets og myndighedernes centrale platform for information