Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Covid-19

Vi har her samlet henvisninger til de væsentligste vejledninger og retningslinjer på skoleområdet. Vi får en hel del henvendelser med problemstillinger, som ikke lige er til at læse sig til – og derfor vil vi fortsat afholde zoom-møder efter behov, hvor Lilleskolernes Sammenslutning kan være med til at svare på de spørgsmål og understøtte de udfordringer, I står med på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet.

Ansættelsesretlige spørgsmål/svar i forbindelse med Covid-19

Børne- og Undervisningsministeriet; Spørgsmål/svar

Folder; vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning

Sundhedsstyrelsens forholdsregler ved tilfælde af smitte med Covid 19

Retningslinjer samlet hos Børne- og undervisningsministeriet

Sundhedsstyrelsen generelt

Styrelsen for Patientsikkerhed

Politiets og myndighedernes centrale platform for information

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning