Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Covid-19

Nyhed; Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nære kontakter

Fremover er det kun den smittede selv og børn med symptomer, der skal gå i selvisolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, og så længe de ikke udviser symptomer eller er testet positive, kan de blive i skole, daginstitution og fritidstilbud, oplyser sundhedsstyrelsen. Seneste retningslinjer er præciseret 1. oktober dog uden større betydning i forhold til vores tidligere fortolkning.

Efter den brede politiske aftale den 10. juni, om yderligere udfasning af restriktioner, er der nu næsten ingen covid-19 restriktioner på skolerne. Man må blande klasser, lave holddeling, tage på lejrtur, som man ønsker – og der er ingen afstandsbegrænsning. Der er stadig et ledelsesarbejde at gøre i forbindelse med opsporing af nære kontakter og anbefale, at nære kontakter blandt børn, personale mv. bliver testet - først med test så hurtigt som muligt, og dernæst igen med pcr-test på 4. og 6. dagen efter den sidste kære kontakt med den smittede. Det er kun børn under 3 år der ikke anbefales at blive testet. Færdigvaccinerede samt børn der er tidligere smittede (indenfor de seneste 12 måneder), behøver ikke tage testen hurtigst muligt, men skal bare testes på 4. og 6. dagen. Børn som ikke bliver testet som anbefalet, opfordres til at blive hjemme i isolation i 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Alle børn og voksne i en stamklasse eller på et hold er per definition nære kontakter til en smittet.

Generelt opfordres alle over 8 år (ikke vaccinerede mfl.) at bliver testet en gang om ugen.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende sin hjemmeside med relevant information, fx diverse spørgsmål og svar, retningslinjer, lovgivning og breve fra ministeriet, genåbning og test – og der er ligeledes adgang til hotline.

Retningslinjerne fra 1. oktober er blevet præciseret flere gange i forhold til håndtering af smittetilfælde og er tilgængelige herunder; 

Uvm.dk/corona

Nedenstående vejledning er ligeledes opdateret i dag 6. september. I vejledningen er der under punkt 5 linket til Sundhedstyrelsens mange andre vejledninger; Vejledning om smitsomme sygdomme, forebyggelse af smittespredning, opsporing af nære kontakter mm.

Vejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds, undervisnings- og uddannelsesområdet.

Lejrskoler og Covid-19

Der er intet lovgivningsmæssigt til hinder for at tage af sted på lejrtur eller studietur, men der er en række problemstillinger og overvejelser man bør gøre sig inden afrejse. Se mere i

LS Aktuelt nr. 8

Graviditet og Covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til gravide og ammende, men selv uden vaccination kan ansatte under normale omstændigheder tage på arbejde som de plejer. Læs mere herunder i piecen, som er opdateret 28. september.

”gode råd til dig, der er i øget risiko”

Yderligere relevante links;

Coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen generelt

Styrelse for patientsikkerhed

Vi får en hel del henvendelser med problemstillinger, som ikke lige er til at læse sig til – og derfor vil vi fortsat afholde zoom-møder efter behov, hvor Lilleskolernes Sammenslutning kan være med til at svare på de spørgsmål og understøtte de udfordringer, I står med på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet.