Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Covid-19

Opdaterede retningslinjer gældende fra 16. januar 2022

Der er begænsede ændringer og tilføjeler ved seneste retningslinjer;

Retningslinjer gældende fra 16. januar 2022

Spørgsmål/svar hos Børne- og undervisningsministeriet

Personalet har nu ret til at bære mundbind, hvor de ikke er i "elevkontakt". Ved højt fravær blandt de ansatte gives muighed for, at samarbejde med andre skoler om vikardækning, at reducere antallet af skoledage, at tilbyde hjemmeopgaver og virtuel vejledning.

Praktisering af "anbefalingen om undervisning i stamklasser" 

Jf. spørgsmål/svar ved Børne- og undervisningsministeriet er det ikke et entydigt nej til, at der kan foregå undervisning på tværs af stamklasser. Anbefalingen om, at undervisningen foregår i stamklasser, er udgangspunktet, men det er muligt at fastholde fx valgfag på tværs af klasser, når man har ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag. Se mere i nedenstående ”vejledning om muligheder for tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen i forbindelse med anbefaling om undervisning  i stamklasser i den aktuelle smittesituation med Covid-19".

Vejledning; tilrettelæggelse af undervisning ved anbefaling om undervisning i stamklasser

Opdaterede retningslinjer gældende fra 5. januar 2022

Retningslinjerne er opdateret mht. krav til forældre og andre besøgende, som nu skal anvende værnemidler ved besøg på skolen. Personale på skolerne har ret til at anvende visir indendørs på skolen. Se i øvrigt rammerne for genåbning længere nede på siden.

Der er ny definition af "nære kontakter", hvor "nære kontakter" bliver til "husstandskontakter" som er kontakterne til en smittet i hjemmet eller lignende fx overnattende gæster. Husstandskontakter anbefales at gå i selvisolation og blive testet med PCR-test på 4. dagen og hurtigtest på 6. dagen for sidste kontakt til den smittede. Isolationsperioden kan ophæves ved negativ test på 4. dagen. Har man været smittet inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Har man fået 3. stik kan man undlade selvisolation.

Elever og ansatte, der indentificeres som øvrige kontakter (dvs. kontakter til smittede personer uden for hjemmet, fx i klassen) anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest på 4. dagen.

Skoler kan stadig kun afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har symptomer på Covid-19. Skolen kan ikke afvise elever, der er "nære kontakter"/husstandskontakter eller elever der ikke følger opfordringen til test.

Opsporing og håndtering af kontakter til personer med Covid-19

Der er udarbejdet kommunikaitionspakke til grundskolerne, hvor man kan finde plakater, skilte mv. til brug ved genåbningen 5. januar.

Kommuniationspakke til grundskoler på coronasmitte.dk 

Rammerne for genåbning af grundskoler den 5. januar 2022

Nyheden fra Børne- og Undervisningsministeriet

Det anbefales;

  • at alle aktiviteter i og omkring skolen, så vidt muligt organiseres i faste grupper, stamklasser mv.
  • at holde afstand blandt ansatte, forældre m.fl.
  • at man lokalt overvejer tiltag, så forældre kan aflevere og hente udendørs
  • at man aflyser større sociale arrangementer
  • at man lokalt overvejer brug af værnemidler

Der opfordres til screenings-test to gange om ugen for alle elever fra og med 1. klasse samt ansatte i grundskolen dvs. også vaccinerede, men dog ikke tidligere smittede indefor de sidste 12 uger. Ligeledes opfordres alle forældre til at lade deres børn fra 5 år vaccinere, hvis de ikke allerede har været smittet. 

Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapasitet til rådighed enten på eller i nærheden af skolerne. Kommunerne arbejder intenst på klargøring af den kommende testkapacitet, hvor selvtest forventes at få en større rolle. Da test-setup er et kommunalt ansvar, er det således også forskelligt fra kommune til kommune.

Det er pligtigt at arbejdsgiver på skolerne kræver at de ansatte har coronas.

Læs mere i LS Aktuelt nr. 16

Hent samlenotat om procedure for forevisning af coronapas

Vigtige pjecer

Til der der er nær kontakt til en smittet

Til dig der er testet positiv for coronavirus

Forebyggelse af smittespredning

Vejledning om håndtering af smitte hos børn i grundskoler mv.

Mulighed for aflysning af prøver i prøvetermin december/januar 2021

Se mere her i #FPnyr nr. 4

Vær opmærksomhed at denne mulighed ikke er gældende for skoler, der er nedlukket efter de fælles bestemmelser om hjemsendelse fra 15. dec. til 4. jan. Her skal eleverne møde ind til undervisning.

Sommerens prøver 2022

Regeringen og størstedelen af de restende partier i Folketinget er blevet enige om, at der skal være lokal mulighed for at justere prøvegrundlaget til sommerens prøver i 2022. Fx er det muligt ikke at formulere prøvespørgsmål til de dele af faget, der alene er gennemført som nødundervisning. 

Nyheden fra Børne- og Undervisningsministeriet

Graviditet og Covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til gravide og ammende, men selv uden vaccination kan ansatte under normale omstændigheder tage på arbejde som de plejer. Læs mere herunder i piecen, som er opdateret 28. september.

”gode råd til dig, der er i øget risiko”

Yderligere relevante links;

Coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen generelt

Styrelse for patientsikkerhed

Vi får en hel del henvendelser med problemstillinger, som ikke lige er til at læse sig til – og derfor vil vi fortsat afholde zoom-møder efter behov, hvor Lilleskolernes Sammenslutning kan være med til at svare på de spørgsmål og understøtte de udfordringer, I står med på skolerne.

Man er altid velkommen til at kontakte os her i sekretariatet.

 

Senest opdateret: 16. januar 2022/LL