Lilleskolernes Sammenslutning

Workshops om ny arbejdstidsaftale

I uge 37 afviklede introducerende workshops til den nye arbejdstidsaftale for lærere. 

Find herunder links til oplæg, case og værktøjer, som indgik i dagene.

Siden opdateres løbende.

Aftale om arbejdstid for lærere i staten - Procesværktøj og skabelon

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og LC har i fællesskab udarbejdet understående procesværktøj. Der kan være supplerende inspiration at hente herfra i forhold til skabelonerne, LS og FSL har præsenteret på de gennemførte workshops om lærernes arbejdstid og håndtering heraf (for disse se længere nede på siden).

MEDST/LC's årshjul - procesværktøj til brug for det lokale samarbejdsspor

 

Workshop om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

I samarbejde med Frie Skolers Lærerforening har Lilleskolernes Sekretariat i september 2021 gennemført to workshopdage, hvor temaet har været skolernes forestående opgaver med egen implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere.

Herunder har vi i forlængelse af de gennemførte workshops indsat materialer, som skolerne kan anvende i deres arbejde henholdsvis genbesøge for at finde inspiration til dette arbejde. 

Aftale om lærerarbejdstid, kap. 5: Samarbejde

Introduktion - WS, Aftale om lærerarbejdstid

Planlægning - WS, Aftale om lærerarbejdstid

Inspiration til skematisk planlægning af samarbejde - WS, Aftale om lærerarbejdstid

Skabeloner til planlægnign og overblik - WS, Aftale om lærerarbejdstid

Caseopgave "Famleby Lilleskole" - WS, Aftale om lærerarbejdstid

 

Når planlægningsarbejdet for alvor tager sin begyndelse i løbet af efteråret 21 og vinteren 21/22 er skolerne selvfølgelig velkomne til at ringe til sekretariatet for råd og vejledning. Det vil på samme vis være vores ambition løbende at opdatere vores hjemmeside med information, som kan understøtte skolernes arbejde med at implementere arbejdstidsaftalen. 

 

Senest opdateret: 1. november 2021/Niels