Lilleskolernes Sammenslutning

For lærere

Lilleskolerne udbyder en række kurser for skolens lærere, bl.a. det årlige Specialundervisnings-/Inklusionstræf. Dertil kommer også de Faciliterede faglige netværk, som samler læsevejledere, tysklærere og dramalærere på tværs af lilleskolerne og til videreuddannelse og faglig sparring.

 

For lærere

Lilleskolernes Sammenslutning tilbyder forskellige arrangementer og kurser for lærerne og hjælper også skolerne med at arrangere forskellige former for skolekurser for en eller flere skoler i et område. 

Derudover afholder foreningen årligt et Specialpædagogisk træf for lærere og pædagogisk personale, der beskæftiger sig med dette område. På Specialpædagogisk træf tager vi fat på og går i dybden med et bestemt pædagogisk tema; hvilke forståelser knytter temaet an til, hvad er baggrunden for det, hvordan afspejles det i vores praksis, hvad er og/eller har vi været blinde for – og helt afgørende: hvordan kan vi blive skarpere på og (videre-)udvikle en god praksis, der tager afsæt i faldgruber og centrale opmærksomhedspunkter, som temaet giver anledning?

Og glem ikke de Faciliterede faglige netværk, som samler læsevejledere, tysklærere og dramalærere til fagligsparring og udvikling. Kontakt Sekretariatet hvis du vil vide mere: post@lilleskolerne.dk

Specialpædagogisk træf 2019 - Specialpædagogisk faglighed, mellem evidens og intuition

Til dette års specialpædagogiske træf skal vi se nærmere på det specialpædagogiske felt og skolens (special)pædagogiske arbejde, samarbejde og faglighed. Vi skal se på, hvor grænserne mellem det almene og specielle på skoler som vores går. Hvordan kan vi fx se og tage højde for ’hele barnet’, når det samtidig i stigende grad gøres til genstand for forskellige – og afgrænsede – specialer? Og hvordan kan der etableres og understøttes gode samarbejder mellem det special- og almenpædagogiske, mellem pædagoger, lærere og specialister – til gavn for børnene, undervisningen og skolens fællesskaber? Med ’Specialpædagogisk faglighed – mellem evidens og intuition’ griber vi fat i den del af lilleskolernes pædagogiske praksis, som er rettet specifikt mod børn med særlige behov. Hvordan kan man på skolerne forholde sig kritisk og konstruktivt til special- og socialpædagogikkens position i et krydsfelt mellem forskningsmæssig evidens, test og screening og et pædagogisk arbejde med at danne relationer til og have fornemmelse for barnet, dets person og (særlige) behov? Og hvordan kan man udvikle, understøtte og skærpe den del af skolens praksis som i stigende grad baseres på naturvidenskabelige forståelsesrammer, evidensbaserede og effektinteresserede tilgange til barnet i et pædagogisk felt som samtidig kendetegnes ved at styrke og have øje for individualitet, forskellighed og inkluderende fællesskaber?

Træffet afholdes i år på Røvig-centret og Rørvig Friskole fra den 3. oktober - 4. oktober

Program og tilmelding her

Inklusionstræf 2018 - Inklusion og børneperspektiver

Begrebet ’inklusion’ benyttes i så mange forskellige sammenhænge, at det er omgærdet af begrebsforvirring og kamp om indholdsudfyldning. Politiske, ideologiske, videnskabelige og praktiske forståelser væves sammen, overlapper og modsættes hinanden. Så hvordan arbejder vi med, og hvordan får vi greb om inklusion – som pædagogisk begreb og praksis.

På inklusionstræffet skal vi arbejde med og blive klogere på, hvad det vil sige at tage udgangspunkt i en inkluderende tankegang – for skolen, de ansatte og børnene. Hvordan kvalificerer og udvikler vi vores pædagogiske praksis, så skolen i sin indretning og pædagogik ikke ”handicapper” bestemte børn med opstillinger af fastlåste og/eller snævre normsæt, men fastholder og skaber en kultur, hvor alles forskelligheder ses på som elementer, der kan gavne fællesskabet både socialt og fagligt?

På Inklusionstræffet vil der blive givet god plads til eksempler fra og erfaringsudvekslinger mellem de enkelte skolers praksis, og vi vil veksle mellem oplæg, øvelser, vidensdeling og refleksion. Vi vil også sætte tid af til at se på de formelle krav til inklusion, og så vil vi gå et skridt videre fra sidste år ift. afsøge muligheden for at etablere nogle inklusionsnetværk.

Inklusionstræffet afholdes i år både i Jylland (den 2. oktober) og på Sjælland (den 4. oktober)

For invitation, program og tilmelding - klik her

Inklusionstræf 2017 - Mobning og intervention

Et en-dags kursus, hvor vi vil se nærmere på mobning og hvordan vi lilleskoler håndterer og kan håndtere de sociale eksklusionsprocesser, som mobning, alt for ofte, bliver en bred samlebetegnelse for. Har vi som lilleskoler nogle særlige indgange og tilgange til at arbejde med mobning? Til at se mobning som noget der har med fællesskabet mere end individet at gøre? Til at gribe og begribe de mekanismer der i og på spil, når børn mobber/bliver mobbet. Og hvad er vi blinde for? Udgangspunktet for træffet er, at mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med simple begreber eller metoder. Så for at kunne forebygge og tackle mobning på hensigtsmæssige måder, må vi både have viden om mobning som fænomen og viden om hvordan mobning bedst kan håndteres. For undgås kan det ikke, eller kan det?

På Inklusionstræffet vil der også blive givet god plads til eksempler fra og erfaringsudvekslinger mellem de enkelte skolers praksis, og vi vil veksle mellem oplæg, øvelser, vidensdeling og refleksion. Vi vil også sætte tid af til at se på de formelle krav til en antimobbestrategi og afsøge muligheden for at etablere nogle inklusionsnetværk; så det bliver muligt at mødes i løbet af året og sparre omkring inklusionsarbejdet på tværs af lilleskolerne. 

Inklusionstræffet afholdes både i Jylland og på Sjælland

I Jylland: Tirsdag den 3. oktober, på Friskolen i Virborg
På Sjælland: Torsdag den 5. oktober, på Ballerup Ny Skole

For: ansatte på lilleskolerne der arbejder med/ er optagede af inklusionsarbejde.

For invitation, program samt tilmelding her.

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning