Lilleskolernes Sammenslutning

Charter 11: Skolen er for børn

Charter 11 sætter fokus på ansvarlighed og fællesskab i skolen – også kaldet "at tage socialt ansvar"

De tilsluttede skoler arbejder for, at skolen er for alle børn, fordi alle har krav på et meningsfuldt og udviklende skoleliv

Charter 11: Skolen er for børn

Charter 11 sætter fokus på ansvarlighed og fællesskab i skolen – også kaldet "at tage socialt ansvar".

De tilsluttede skoler arbejder for, at skolen er for alle børn, fordi alle har krav på et meningsfuldt og udviklende skoleliv.

Liste over skoler, der har tilsluttet sig Charter 11 

Byens Skole

Friskolen Østerlars

Haslev Privatskole

Hundige Lille Skole

Højbo Friskole

Kegnæs Friskole

Køge Lille Skole

Norddjurs Friskole

Sofiehøj Friskole

Syddjurs Friskole   

Ovenstående skoler tilkendegiver via tilslutningen, at de arbejder med de emner, der er beskrevet i Charter 11 nedenfor, samt evt. andre lignende temaer, der er relevante for den enkelte skole.

Præsentation af Lilleskolernes Charter 11 

Vi melder os via Charter 11 ind i den vigtige debat om ansvarlighed og fællesskab i skolen – hvordan kan vi diskutere det i Lilleskolernes medlemskreds, med forældrene, med politikerne og andre interessenter. Nogle kalder det at tage ”socialt ansvar” – vi vil meget hellere tale om fællesskab og ansvarlighed i skolen. Ansvarlighed for at insistere på og være dygtig til at lave en skole for alle børn, fordi alle børn har krav på et berigende, meningsfuldt og ud-viklende skoleliv. Fællesskab fordi fællesskaber i skolen er rammen om de bærende relationer som er afgørende for både undervisning og opdragelse. 

Grundskolen er til debat - hele tiden og på mange niveauer. Det er en udfordring, som ledere, forældre og lærere møder hver dag i skolen og uden for. I Lilleskolerne vil vi gerne blande os i debatten – også for at sikre, at skolerne fortsat kan have de frie rammer, der er kernen i vores virke. 

Derfor har Lilleskolerne søsat et ambitiøst projekt, Charter 11. Et projekt, der i bredeste form er en løbende samtale mellem medlemsskoler, Lilleskolernes bestyrelse, politikere og andre interessenter om, hvordan medlemsskolerne er og kan være ansvarlige, således at skolerne også rummer børn med faglige, sociale, økonomiske eller fysiske vilkår, der på den ene eller anden måde afviger fra midterfeltet af såkaldt normalitet. Et projekt, der i løbet af 2011 og forhåbentligt fremover, vil inspirere og udfordre både lilleskolerne og omverden ved en række initiativer og aktiviteter. 

Vi sætter ambitionen på spidsen ved at spørge om medlemsskolerne kan forpligte hinanden – både i ord og handlinger – ved at underskrive en fælles erklæring og dermed fremstå stærkere internt og i forhold til omverden. Er det en farbar vej? Det vil vi prøve af. Derfor har vi udarbejdet et udkast – en version 1.0 – til en erklæring i forbindelse med CHARTER 11. En erklæring som de enkelte medlemsskoler frivilligt kan tiltræde – ambitiøst måske, men også en understregning af, at for Lilleskolerne er fællesskab og ansvarlighed – også med en social dimension - central.

Lilleskolernes Charter 11: Skolen er for børn 

Skolen er enig i:

 • At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag.
 • At skolen er for alle børn: Vi udelukker ingen på forhånd på grund af faglige, sociale, personlige eller økonomiske forhold, og vi tager konkret og sagligt stilling til, om barnet kan få et godt skoleliv på vores skole.
 • At skolen får værdi og styrke for elever, forældre og medarbejdere ved at rumme forskellighed og mangfoldighed fagligt og socialt.
 • At skolens undervisning og øvrige virke sigter på, at børnene uddannes og opdrages til at blive demokratiske og kompetente borgere, der udfolder deres faglige og personlige potentialer i respekt for andre mennesker og vores fælles natur.
 • At skolen ledes på en sådan måde, at den bidrager med pædagogisk nytænkning også i den bredere debat om skolen.
 • At skolens forældre er en hjørnesten i skolens samlende fællesskab og en væsentlig      ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. 

Skolen forpligter sig til:

 • At skolens indmeldelsesprocedurer og kriterier for optagelse er åbne, gennemskuelige, saglige og objektive – og offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside.
 • At skolen sammen med kommunen definerer og prioriterer indsats og ressourcer, når der identificeres behov, som kræver andet og mere end skolen umiddelbart selv kan tilbyde.
 • At skolens offentligt tilgængelige budget tydeligt angiver hvor mange midler, der er afsat til fripladser, søskendemoderation og andre økonomiske tiltag, der understøtter, at skolen er for alle børn.
 • At skolen årligt rapporterer om såvel pædagogiske som sociale aspekter af skolens liv – herunder om relevante pædagogiske indikatorer (fx elevernes faglige udbytte, personlige udvikling/trivsel mv.) samt samarbejdet med eksterne partnere og det omgivende samfund.
 • At skolens ledelse tager stilling til skolens aktuelle sociale profil (fx elevsammensætning) og sætter mål for skolens fremtidige sociale profil således, at fx skolens indsats i forhold til elever med vanskeligheder/udfordringer indgår som et særligt punkt i evalueringen af skolens undervisning.  Endvidere har vi på vores SKOLE yderligere valgt at forpligte os til:
 • At vi
 • At vi
 • At … 

Tiltrådt den    /   - 2012 af XXXX skole

Lilleskolen 20-11 - Fortællinger om at tage ansvar 

I Lilleskolen 20-11 kan du læse mere om Charter 11: Skolen er for børn - alle børn. Her gennemgås tre temaer: VIDEN om at tage socialt ansvar. SKOLEN - reportager fra nogle af de skoler, der har været med til at udarbejde Charter 11. DEBAT - bestyrelsens overvejelser om at tage ansvar.  

Hent LILLESKOLEN 20-11

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning