Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

Bestyrelsesposten udkommer elektronisk den første tirsdag i måneden, bortset fra juli og august

Nyhedsbrevet indholder artikler, informationer og kort nyt om skoler, ledelse, lovgivning, tilskud m.v.

Bestyrelsesposten 2011

Bestyrelsesposten nr. 48, den 6 december 2011 

Kommunikationen er en helt central ting på en moderne skole. På Aalborg Friskole har man gjort sig grundige overvejelser principperne for kommunikationen mellem elever, forældre, lærere og skolens ledelse og man har lagt sine holdninger til brugen af film, spil, computere og sociale medier åbent frem i diskussioner og som guidelines på skolen. Det kan du læse mere om i denne bestyrelsespost 

Læs også om:

  • Børnenes Friskole - et skoleportræt, hvor lederen står fast på at "Du skal turde tage chancer"
  • Formandens juleønske: ET ÅRS SKOLEFRED
  • Nyheder fra skolerne - og om love og regler for skolerne 

Bestyrelsesposten nr. 48

Bestyrelsesposten nr. 47, den 8 november 2011 

Hvad står skolen overfor nu og i fremtiden? Klumme om lilleskolernes handlemuligheder i en fremtid præget af færre ressourcer og flere udgifter  

Læs også om:

  • Regeringen vil ikke give flere penge til frie grundskoler - artikel om finanslovsudspil
  • LUF 2012 – Lilleskolernes Udviklingsforum. Et tilbud om opkvalificering!
  • Fra miljøsvin til klima duks. Miljø og bæredygtighed tænkes ind i massiv bygningsinvestering.
  • Nystartet skole i spændende svømme-samarbejde 

Hent Bestyrelsesposten nr. 47

Bestyrelsesposten nr. 46, oktober 2011 

Ny regering - skole på nye måder? Det handler om at se udfordrignerne i øjnene og være med. Formanden opfordrer alle til at være med "hop på bussen".  Den gode, den onde og den kompetente leder - en rapport fra Ledertræf 2011, som blev afholdt i Svendborg i september. 

Læs også om fortsat fremgang på medlemsskolerne - elevtallet steg med 4% pr. 5. september. Regeringsgrundlaget siger at genopretgningspakken fastholdes og varsler dermed nedskæringer i statstilskuddet. Aktuelle nyheder om og fra medlemsskolerne

Hent Bestyrelsesposten nr 46

Bestyrelsesposten nr. 45, september 2011 

Formanden sætter fokus på politikernes vision for fremtidens grundskole.  Forslag til Finanslov 2012 sættes under lup – der sker en reel-tilskuds-nedgang i tilskuddet til friskoler. Derudover inviterer Lilleskolerne til nyt medlemsmøde med temaet ’Skolen er for (alle) børn?’.  Læs også skoleportrættet fra Tybjerg Privatskole og artiklen om, hvordan konsulent hjælp kan forbedre ledergruppers samarbejde. 

Vinderen af plakatkonkurrencen 2011 afsløres også i dette nummer af bestyrelsesposten (Oprettet: 07.09.2011)

Hent Bestyrelsesposten nr. 45

Bestyrelsesposten nr. 44, juni 2011 

Lilleskolernes formand Søren Hansen understreger betydningen af formandens rolle i bestyrelsen. Derfor udbyder Lilleskolerne et helt nyt kursus kaldet "Formandstræf", som ligeledes præsenteres i Bestyrelsesposten. 

Derudover er der reportager fra to medlemsskoler, nemlig Skolen.com, der fortæller om skolens første to år, samt Esrum Kostskole, der beretter fra en studietur til Gambia. 

Læs desuden månedens nyheder fra foreningen, herunder om Introforløb for nyansatte lærere, Ledertræf 2011, Plakatkonkurrencen og de seneste opdateringer vedr. overenskomsterne (Oprettet: 09.06.2011) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 44

Bestyrelsesposten nr. 43, maj 2011 

Referat af Repræsentantskabsmøde 2011, afholdt 29. april 2011 på Kobæk Strand 

Hent referat - Bestyrelsesposten nr 43

Bestyrelsesposten nr. 42, maj 2011 

Vellykket Bestyrelsestræf giver godt afsæt for arbejdet på medlemsskolerne i bestyrelser og ledelser. Flot opbakning til foreningens bestyrelse - ikke mindst til Charter 11-projektet om social ansvarlighed. Bestryrelsesposten bringer også et overblik over overenskomstfornyelserne for perioden 2011-13. Certificeringsuddannelsen for tilsynsførende - se kursusdatoer. Intromøder for nyvalgte bestyrelsesmøder - og opsamling af nyheder fra og om skoler i april måned (Oprettet: 05.05.2011)

Hent Bestyrelsesposten nr. 42

Bestyrelsesposten nr. 41, 5. april 2011 

Regeringens lovforslag om en integrationspulje afvises af Lilleskolerne og de øvrige skoleforeninger, som sammen vil modarbejde forslaget. Bestyrelsesposten sætter fokus på lovforslagets indhold, og foreningens formand, Søren Erhard Hansen, kommer med et andet bud på, hvordan man fremmer inklusion og social ansvarlighed - nemlig via  CHARTER 11. 

Den nye certificeringsordning for tilsynsførende præsenteres. Uddannelsen er nu så langt, at ansøgere kan indsende optagelsesskema og evt. ansøgning om merit, hvis de påregner at gennemføre uddannelsen i det kommende år. 

Endelig er der nyt om Lilleskolernes Plakatkonkurrence, OK 2011 samt kort nyt fra både foreningen og medlemsskolerne (Oprettet: 07.04.2011) 

Hent Bestyrelsesposten nr 41

Bestyrelsesposten nr. 40, 8. marts 2011 

Formand Søren Erhard Hansen præsenter i sin måndelige klumme nogle af tankerne bag Lilleskolernes Charter 11 - om socialt ansvarlige fællesskaber. Desuden opfordrer to medlemmer af Lilleskolernes bestyrelse forældrerepræsentanter fra skolerne til at stille op til bestyrelsen i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i april. 

Bestyrelsesposten indeholder desuden en reportage fra Lilleskolernes Lederuddannelse samt en gennemgang af de vigtigste elementer i CFU-forliget. Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Oprettet: 09.03.2011)

Hent Bestyrelsesposten nr 40

Bestyrelsesposten nr. 39, 10. februar 2011 

"Woodstock" er valgt som tema for Lilleskolefestival 2011 på Norddjurs Friskole i Grenå. Læs også om den nye tilsynsordning - hvor langt er man kommet med certificeringsordningen og selvevalueringsmodellerne? 

Det rykker på skolelederpladserne: Roskilde Lille Skole har ansat ny leder - Brovandeskolen og Den Lille Skole søger ny skoleleder. Læs om dette og andre emne i "Kort Nyt", der samler op på nyhederne fra januar måned. 

Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Oprettet: 11.02.2011)

Hent Bestyrelsesposten nr 39

Bestyrelsesposten nr. 38, 11. januar 2011 

Årets første Bestyrelsespost byder på formand Søren Erhard Hansens klumme om lilleskolernes politiske legitimitet. Herudover perspektiverer sekretariatsleder Peter Højgaard Pedersen regeringens folkeskoleudspil og giver bud på, hvilken betydning det får for de frie grundskoler. 

Bestyrelsesposten præsenterer også en ny bog om "Verdens smukkeste skole" - som er en lilleskole. Desuden kan du læse en reportage fra Specialundervisningstræf 2010, samt informationer om bl.a. CPR-numre i Skoleintra, nye satser for kørselsgodtgørelse, forebyggende sundhedsydelser, regnskabsanalyse, revisortjekliste m.v. 

Læs om dette og meget mere i Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Oprettet: 12.01.2011) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 38

På vej mod fremtidens skole - Bestyrelsestræf 2011
Bestyrelsesposten nr. 38 A, 21. febuar 2011 

15 bud på alternative visioner for grundskolen. Tre spændende oplæg - udfordres af opponenter fra skoleorganisationer og skolebestyrelsesformænd. Teori U forløb får dig til at droppe vanetænkningen og se fremad på nye måder - samtidigt med at du får indsigt i teori U får du inspiration til bestyrelsesarbejdet hjemme på skolen.  

Bestyrelsestræf 2011 afholdes 29.-30. april og samler omkring 100 bestyrelsesmedlemmer og skoleleder fra Lilleskolernes 55 medlemsskoler. Træffet er en blanding af foreningens formelle Repræsentantskabsmøde og et inspirationsforløb med masser af netværksmuligheder
(Oprettet: 11.02.2011)

Hent INVITATION til BESTYRELSESTRÆF 2011

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning